Cách Phát wifi từ laptop win 7 bằng cmd

 

 

Cách phát wifi từ laptop windows 7 bằng lệnh cmd

 

Bước 1: để phát wifi từ laptop win 7 bằng cmd đầu tiên bấm phím windows và gõ cụm từ “cmd” > Chuột phải vào và chọn run as Administrator

 

luu-ban-nhap-tu-dong-411

 

Bước 2: Tạo host để phát wifi từ laptop win 7 bằng cmd

 

Từ cửa số cmd gõ dòng lệnh sau, hoặc copy sau đó nhấn chuột phải để past và bấm enter

netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=FPTShop key=FPTShopcom

Trong đó FPTShop là tên wifi còn FPTShopcom là mật khẩu. Bạn có thể tự đặt theo ý mình. Lưu ý: mật khẩu wifi tối thiểu 8 ký tự.

 

luu-ban-nhap-tu-dong-411-1

 

Bước 3: Phát wifi, gõ dòng lệnh: netsh wlan start hostednetwork

 

Bước 4:  chia sẻ wifi

 

Click chuột phải vào icon mạng bên phải thanh taskbar, chọn Open network and sharing center.

 

luu-ban-nhap-tu-dong-411-2

 

Bước 4: Cài đặt chi sẻ wifi, chọn Change adapter Settings

 

luu-ban-nhap-tu-dong-411-3

 

Bước 5: Click chuột phải vào mạng bạn đang sử dụng, và chọn Properties

 

luu-ban-nhap-tu-dong-411-4

 

Bước 6: click vào ô Allow other network users to connect through this  computer’s internet connection > nhấn Ok để lưu lại thay đổi phát wifi từ laptop win 7 bằng cmd.

 

luu-ban-nhap-tu-dong-411-5

 

Ngoài ra bạn tham khảo thêm một số lệnh sau:

netsh wlan show hostednetwork  (xem thông tin mạng wifi đang được phát)

netsh wlan stop hostednetwork ( tắt wifi đang phát)

netsh wlan set hostednetwork mode=disallow ssid=FPTShop key=FPTShopcom (xóa host wifi vừa tạo)

Add Comment